รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 03 มี.ค. 2565 22:21:00
หัวข้อข่าว Report on the result of stock dividend allocation (F53-5)
หลักทรัพย์ YGG
แหล่งข่าว YGG
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
The results of sale of shares (F53-5)
Report date of securities allocation   : 03-Mar-2022

Type of offered securities

Common shares
Offered to

Stock dividend
Number of allotted shares (shares)    : 62,000,000
Ratio (old shares:new shares)      : 2.90322581 : 1
Number of subscribed shares (shares)   : 61,997,189
Number of remaining shares (shares)   : 2,811
The company will deal with the remaining : Capital reduction
 shares as follows

Summary
Total allotted shares (shares)      : 62,000,000
Total subscribed shares (shares)     : 61,997,189
Total remaining shares (shares)     : 2,811
________________________________________________________________________________
___________________Authorized to sign on behalf of the   : Tanat Juwiwat
company
Position                 : CEO


______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.