รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 25 มี.ค. 2565 08:20:00
หัวข้อข่าว mai adds new listed securities : YGG-W1 to be traded on March 28, 2022
หลักทรัพย์ YGG
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Listing

Listing                 : Warrant
Company name               : YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY 
LIMITED (YGG)
Warrant trading symbol          : YGG-W1
Secondary market             : mai
Trading date               : 28-Mar-2022
Number of listed warrants (unit: warrants)               : 
89,999,371
Exercise ratio (Warrant : Common stock) : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 12.00
Term of warrants             : 1 year from the issuance date (March 
21, 2022)
Warrant price (baht per unit)      : 0.00
First exercise date           : 20-Mar-2023
Last exercise date            : 20-Mar-2023
Remark                  :
Please see the description, condition and major characteristics of YGG-W1 in SET
information Management System and see Terms and Conditions of YGG-W1 which were
submitted to the warrant holders or from SET website :
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________