รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 25 มี.ค. 2565 08:19:00
หัวข้อข่าว New shares of YGG to be traded on March 28, 2022
หลักทรัพย์ YGG
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY 
LIMITED (YGG)
Old capital (baht)            : 120,998,594.50
- Common stock (Unit: shares)      : 241,997,189
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 359,999,998
New capital (baht)            : 300,998,593.50
- Common stock (Unit: shares)      : 601,997,187
Par value (baht per share)        : 0.50000
Allocated to               : Right offering
Ratio (Old share : New shares)      : 1 : 2
Subscription price (baht per share)   : 0.50
Subscription and payment period     : From 02-Mar-2022 to 08-Mar-2022
Trading date               : 28-Mar-2022
______________________________________________________________________