รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 08 มี.ค. 2565 08:23:00
หัวข้อข่าว New shares of YGG to be traded on March 9, 2022
หลักทรัพย์ YGG
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY 
LIMITED (YGG)
Old capital (baht)            : 90,000,000.00
- Common stock (Unit: shares)      : 180,000,000
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 61,997,189
New capital (baht)            : 120,998,594.50
- Common stock (Unit: shares)      : 241,997,189
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Stock dividend payment
Ratio (Old share : Dividend shares)   : 2.90322581 : 1
Trading date               : 09-Mar-2022
______________________________________________________________________