รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 ก.ค. 2564 06:46:00
หัวข้อข่าว New shares of K to be traded on July 16, 2021
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY 
LIMITED (K)
Old capital (baht)            : 179,999,671.50
- Common stock (Unit: shares)      : 359,999,343
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 193
New capital (baht)            : 179,999,768.00
- Common stock (Unit: shares)      : 359,999,536
Par value (baht per share)        : 0.50000
Allocated for              : Warrants (K-W1) 193 units exercise 
to 193 common shares
Ratio (Warrant : share)         : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 1.00
Exercise date              : 30-Jun-2021
Trading date               : 16-Jul-2021
______________________________________________________________________