รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 18 ม.ค. 2566 08:21:00
หัวข้อข่าว New shares of IIG to be traded on January 19, 2023
หลักทรัพย์ IIG
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
(IIG)
Old capital (baht)            : 50,000,000.00
- Common stock (Unit: shares)      : 100,000,000
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 8,723,684
New capital (baht)            : 54,361,842.00
- Common stock (Unit: shares)      : 108,723,684
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated to               : Lansing Holding Company Limited
Offering price (baht per share)     : 38.00
Subscription and payment period     : 05-Jan-2023
Trading date               : 19-Jan-2023
______________________________________________________________________