รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 02 ธ.ค. 2565 07:42:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on December 6, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 268,902,549.00
- Common stock (Unit: shares)      : 537,805,098
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 2,967,410
New capital (baht)            : 270,386,254.00
- Common stock (Unit: shares)      : 540,772,508
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 10/2022 in the amount of 1,000 units to
 983,284 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 983.284
Conversion ratio (baht per share)    : 1.017
Conversion date             : 25-Nov-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 9/2022 in the amount of 2,000 units to
1,984,126 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 992.063
Conversion ratio (baht per share)    : 1.008
Conversion date             : 29-Nov-2022
Trading date               : 06-Dec-2022
______________________________________________________________________