รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 ธ.ค. 2563 12:44:00
หัวข้อข่าว Report on the results of the Exercise of DOD-W1 (F53-5)
หลักทรัพย์ DOD
แหล่งข่าว DOD
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Report on the result of exercise of other convertible securities (F53-5)
Report date of securities allocation   : 01-Dec-2020

Exercised securities

Other Convertible Securities

  Common shares
   Convertible Securities trading   : DOD-W1
symbol
   Name of convertible securities   : Warrant of DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY
 LIMITED No. 1
   Number of converted convertible  : 0
securities (units)
   Number of non converted      : 182,219,263
convertible securities (units)
   Ratio (convertible securities :  : 1 : 1
shares):
   Conversion Price (baht/share)   : 15.75
   Exercise Date           : From 30-Nov-2020 To 30-Nov-2020
   Number of shares derived from   : 0
conversion (shares)
   Number of remaining shares     : 182,219,263
reserved (shares)

Authorized to sign on behalf of the   : Miss Suwarin Kornthong
company
Position                 : Director

Mr. Wuttichai Anantakul
Director

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.