รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 13 มิ.ย. 2565 08:25:00
หัวข้อข่าว SET adds new listed securities : NEWS-W7 to be traded on June 14, 2022
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Listing

Listing                 : Warrant
Company name               : NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC 
COMPANY LIMITED (NEWS)
Warrant trading symbol          : NEWS-W7
Secondary market             : mai
Trading date               : 14-Jun-2022
Number of listed warrants (unit: warrants)               : 
52,818,969,853
Exercise ratio (Warrant : Common stock) : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 0.05
Term of warrants             : 2 Year from the date of issuance of 
the warrants (6 May 2022 )
Warrant price (baht per unit)      : 0.00
First exercise date           : 30-Dec-2022
Last exercise date            : 03-May-2024
Remark                  :
Please see the description, condition and major characteristics of NEWS-W7 in 
SET information Management System and see Terms and Conditions of NEWS-W7 which
were submitted to the warrant holders or from SET website :
https://www.set.or.th/warrants_en
______________________________________________________________________