รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 08 พ.ย. 2564 17:21:00
หัวข้อข่าว Trading Alert List Information
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Trading Alert List


Subject                 :
Securities showing unusual movement of prices and trading volumes compared with 
the previous trading session; SET is awaiting clarification from the firms
involved. (Trading Alert List)
Trading Alert List on          : 08-Nov-2021
Security                 : COMAN
Measurement               :
Details as per in 'List of securities which fulfilled the market surveillance 
criteria'
______________________________________________________________________