รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 09 ก.พ. 2565 18:40:00
หัวข้อข่าว Notification of the Resignation of Chief Executive Officer of Comanche International Public Company Limited
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Change of director/Executive

To: 	President of the Stock Exchange of Thailand
Comanche International Public Company Limited ("The Company") would like to 
inform that Mr. Somboon Sukheviriya, Chief Executive Officer, has informed his
request to resign from the position of Chief Executive Officer of the Company
due to retirement, but still holds the position of Chairman of the Board of
Directors of the Company. He will perform his duty as Chief Executive Officer
until 9th March 2022.

Please be informed accordingly.
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only.  The Stock Exchange of Thailand has   no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases.  In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.