รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 31 ส.ค. 2565 08:19:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on September 1, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 260,572,950.00
- Common stock (Unit: shares)      : 521,145,900
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 5,848,402
New capital (baht)            : 263,497,151.00
- Common stock (Unit: shares)      : 526,994,302
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 8/2022 in the amount of 3,000 units to
2,949,852 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 983.284
Conversion ratio (baht per share)    : 1.017
Conversion date             : 23-Aug-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 8/2022 in the amount of 3,000 units to
2,898,550 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 966.183
Conversion ratio (baht per share)    : 1.035
Conversion date             : 25-Aug-2022
Trading date               : 01-Sep-2022
______________________________________________________________________