รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2565 19:06:00
หัวข้อข่าว Publication of the Notice of the AGM 2022 on the Company Website
หลักทรัพย์ IIG
แหล่งข่าว IIG
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
I&I Group Public Company Limited ("Company") would like to inform you that the 
Notice of the Annual General Meeting of Shareholders for Year 2022 and all other
supporting document are available on the Company's website
https://www.ii.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting from
22 March 2022 onwards.
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only.  The Stock Exchange of Thailand has   no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases.  In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.