รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 มิ.ย. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ CMC เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์ CMC
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (CMC)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 1,000,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 1,000,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 28,570,595
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 1,028,570,595.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 1,028,570,595
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ              			 : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)        			 : 35 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 02 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.