รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 30 ต.ค. 2563 07:40:00
หัวข้อข่าว New shares of NEWS to be traded on November 2, 2020
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC 
COMPANY LIMITED (NEWS)
Old capital (baht)            : 67,887,512,226.00
- Common stock (Unit: shares)      : 67,887,512,226
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 6,741,349,530
New capital (baht)            : 74,628,861,756.00
- Common stock (Unit: shares)      : 74,628,861,756
Par value (baht per share)        : 1.00000
Allocated to               : Right offering
Ratio (Old share : New shares)      : 7 : 1
Subscription price (baht per share)   : 0.01
Subscription and payment period     : From 20-Aug-2020 to 22-Oct-2020
Trading date               : 02-Nov-2020
______________________________________________________________________