รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 14 ธ.ค. 2563 13:05:00
หัวข้อข่าว Notification the exercise of NEWS-W6
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Notification the exercise of securities/ Notification the conversion of 
securities

Subject                 : Notification the exercise of 
securities
Date announced              : 14-Dec-2020
Name of securities            : NEWS-W6
Exercise date              : 30-Dec-2020
The notification period for the exercise : From 23-Dec-2020 to 29-Dec-2020
 of the securities
Exercise price (baht per share)     : 0.016
Exercise ratio (Warrants : common    : 1 : 1
shares)
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.