รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 12 เม.ย. 2564 12:32:00
หัวข้อข่าว Shareholders meeting's resolution (Revise) Not approve the waiver from mandatory tender offer by using the resolution of shareholders' meeting (Whitewash) and Not approve the entering into transaction with a connected
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว IRCP
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Shareholders meeting's resolution

Subject                 : Shareholders meeting's resolution
Shareholder's meeting date        : 09-Apr-2021
Meeting's resolution           : Change from board's resolution
Agenda that is not in line with Board's : -Not approve the waiver from 
mandatory tender offer by using the resolution of shareholders' meeting
(Whitewash)
-Not approve the entering into transaction with a connected
resolution
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.