รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 ก.ค. 2565 17:37:00
หัวข้อข่าว List of securities which has triggered the Market Surveillance Measures
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
List of securities which has triggered the Market Surveillance Measures

Level 1 : Excluded from Credit Limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED	K	04-July-2022	22-July-2022
Warrant of KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1	K-W1	04-July-2022	22-July-2022
Extended Period
-	-	-	-

Level 2 : Prohibit Net Settlement, Excluded from Credit Limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
-	-	-	-
Extended Period
-	-	-	-

Level 3 : A One-day Suspension of Trading, followed by Prohibit Net Settlement, Excluded from Credit Limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
-	-	-	-
Extended Period
-	-	-	-


Remark:
When a common stock has triggered the Market Surveillance Measures, securities of a listed company and securities with common stock as underlying assets (excluding DW) are also subject to the same
measures which are as follows:
1. Cash Balance means each member must ensure that its customers pay the full amount in cash prior to trading.
2. Excluded from Credit Limit means the member must not use the security as collateral in the calculation of the customer's credit line in all types of account.
3. Prohibit Net Settlement means the member must not offset the trading value of buy amount and sell amount of a certain security on a given day. (The amount received from sale of the particular
security will be credited back on the following day.)

Please note that the main factors used as criteria for the restricted securities above are the turnover ratio, the trading value and the price not corresponding with the fundamental factors such as
P/E ratio, etc.
____________________________________________________________________