รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 ก.ย. 2565 17:03:00
หัวข้อข่าว Trading Alert List Information
หลักทรัพย์ SICT
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Trading Alert List


Subject                 :
Securities showing unusual movement of prices and trading volumes compared with 
the previous trading session; SET is awaiting clarification from the firms
involved. (Trading Alert List)
Trading Alert List on          : 05-Sep-2022
Security                 : TIGER

Security                 : SICT
Measurement               :
Details as per in 'List of securities which fulfilled the market surveillance 
criteria'
______________________________________________________________________