รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 09 ธ.ค. 2564 18:22:00
หัวข้อข่าว List of securities which fulfilled the market surveillance criteria
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
List of securities which fulfilled the market surveillance criteria

Level 1 : Cash Balance  
Security	Symbol	Start date	End date
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED	BWG	13-December-2021	21-January-2022
CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED	CHO	13-December-2021	21-January-2022
HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED	HL	13-December-2021	21-January-2022
JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED	J	13-December-2021	30-December-2021
Warrant of JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1	J-W1	13-December-2021	30-December-2021
SAAM DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	SAAM	13-December-2021	21-January-2022
Warrant of SAAM DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1	SAAM-W1	13-December-2021	21-January-2022
Warrant of SAAM DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED No. 2	SAAM-W2	13-December-2021	21-January-2022
Extended Period
KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED	K	13-December-2021	30-December-2021
Warrant of KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1	K-W1	13-December-2021	30-December-2021

Level 2 : Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
-	-	-	-
Extended Period
-	-	-	-

Level 3 : Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED	AJA	13-December-2021	21-January-2022
Warrant of AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED No. 3	AJA-W3	13-December-2021	21-January-2022
Extended Period
CMO PUBLIC COMPANY LIMITED	CMO	13-December-2021	30-December-2021


Remark:
1. Cash balance means each member must ensure that its customers pay the full amount in cash prior to trading.
2. Excluded from credit limit means the member must not use the security as collateral in the calculation of the customer's credit line in all types of account.
3. Prohibit Net Settlement means the member must not offset the trading value of buy amount and sell amount of a certain security on a given day. (The amount received from sale of the particular
security will be credited back on the following day.)

Please note that the main factors used as criteria for the restricted securities above are the turnover ratio, the trading value and the price not corresponding with the fundamental factors such as
P/E ratio, etc.
____________________________________________________________________________________________________________