รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 29 ต.ค. 2564 17:46:00
หัวข้อข่าว List of securities which fulfilled the market surveillance criteria
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
List of securities which fulfilled the market surveillance criteria

Level 1 : Cash Balance  
Security	Symbol	Start date	End date
KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED	K	01-November-2021	09-December-2021
Warrant of KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1	K-W1	01-November-2021	09-December-2021
NATION BROADCASTING CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	NBC	01-November-2021	19-November-2021
SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED	SK	01-November-2021	09-December-2021
WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	WAVE	01-November-2021	09-December-2021
Warrant of WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED No. 2	WAVE-W2	01-November-2021	09-December-2021
Extended Period
-	-	-	-

Level 2 : Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
-	-	-	-
Extended Period
-	-	-	-

Level 3 : Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
-	-	-	-
Extended Period
-	-	-	-


Remark:
1. Cash balance means each member must ensure that its customers pay the full amount in cash prior to trading.
2. Excluded from credit limit means the member must not use the security as collateral in the calculation of the customer's credit line in all types of account.
3. Prohibit Net Settlement means the member must not offset the trading value of buy amount and sell amount of a certain security on a given day. (The amount received from sale of the particular
security will be credited back on the following day.)

Please note that the main factors used as criteria for the restricted securities above are the turnover ratio, the trading value and the price not corresponding with the fundamental factors such as
P/E ratio, etc.
____________________________________________________________________________________________________________