รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 16 ส.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564
หลักทรัพย์ TAPAC
แหล่งข่าว SEC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการสิ้นสุด Concert Party หุ้นของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ธิบดี มังคะลี นาย ธิบดี มังคะลี 
ซึ่งเป็นการสิ้นสุด Concert Party เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุด Concert Party คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุด Concert Party คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุด Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุด Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0121% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9895% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0121% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9895% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

3. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.878% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 26.2914% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.878% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 26.2914% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.