รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 08 พ.ย. 2565 17:14:00
หัวข้อข่าว Approval for Initial Public Offering (IPO) of Utility Business Alliance Public Company Limited
หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว SE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Approval for Initial Public Offering (IPO) of Utility Business Alliance Public 
Company Limited from the Securities and Exchange Commission
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only.  The Stock Exchange of Thailand has   no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases.  In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.