รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 09 ธ.ค. 2565 08:28:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on December 13, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 270,386,254.00
- Common stock (Unit: shares)      : 540,772,508
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 1,001,001
New capital (baht)            : 270,886,754.50
- Common stock (Unit: shares)      : 541,773,509
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 10/2022 in the amount of 1,000 units to
 1,001,001 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,001.001
Conversion ratio (baht per share)    : 0.999
Conversion date             : 30-Nov-2022
Trading date               : 13-Dec-2022
______________________________________________________________________