รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 22 ก.พ. 2565 19:35:00
หัวข้อข่าว Notification of the Appointment of a Chief Executive Officer Replacing the Resigned Chief Executive Officer
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Change of director/Executive

Comanche International Public Company Limited ("Company") would like to inform 
you that on 22nd February 2022, the Board of Directors' Meeting No. 1/2022
resolved to approve the appointment of Mr. Wasawat Prasertsin to take positions
in place of the resigned Chief Executive Officer. Effective
22nd February 2022 onwards.

Please be informed accordingly.
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only.  The Stock Exchange of Thailand has   no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases.  In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.