รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 14 ก.พ. 2565 12:35:00
หัวข้อข่าว Notification of the Resignation of Director and Audit Committee (Edit Subject)
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Change of director/Executive

Comanche International Public Company Limited ("Company") would like to inform 
that
Mr. Gancanapol Geert Marcel Cyriel Van Compernolle has resigned from Director of
 the Company,
Audit Committee, and Risk Management Committee, effective on 11th February 2022 
onwards.
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only.  The Stock Exchange of Thailand has   no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases.  In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.