รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 ก.ค. 2565 12:56:00
หัวข้อข่าว SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ NINE
หลักทรัพย์ NINE
แหล่งข่าว SEC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
สำนักงานได้รับ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
ของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ NINE
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________