รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 21 ต.ค. 2564 17:47:00
หัวข้อข่าว List of securities which fulfilled the market surveillance criteria
หลักทรัพย์ AF
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
List of securities which fulfilled the market surveillance criteria

Level 1 : Cash Balance  
Security	Symbol	Start date	End date
AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED	AF	25-October-2021	03-December-2021
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	BROOK	25-October-2021	03-December-2021
Warrant of THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED No. 5	BROOK-W5	25-October-2021	03-December-2021
Warrant of THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED No. 6	BROOK-W6	25-October-2021	03-December-2021
Warrant of THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED No. 7	BROOK-W7	25-October-2021	03-December-2021
CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED	CHO	25-October-2021	03-December-2021
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED	KKC	25-October-2021	03-December-2021
MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED	MORE	25-October-2021	03-December-2021
Warrant of MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED No. 2	MORE-W2	25-October-2021	03-December-2021
THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED	UMI	25-October-2021	03-December-2021
Extended Period
HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED	HPT	25-October-2021	12-November-2021
WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED	WIN	25-October-2021	12-November-2021

Level 2 : Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
-	-	-	-
Extended Period
-	-	-	-

Level 3 : Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED	AJA	25-October-2021	03-December-2021
Warrant of AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED No. 3	AJA-W3	25-October-2021	03-December-2021
Extended Period
-	-	-	-


Remark:
1. Cash balance means each member must ensure that its customers pay the full amount in cash prior to trading.
2. Excluded from credit limit means the member must not use the security as collateral in the calculation of the customer's credit line in all types of account.
3. Prohibit Net Settlement means the member must not offset the trading value of buy amount and sell amount of a certain security on a given day. (The amount received from sale of the particular
security will be credited back on the following day.)

Please note that the main factors used as criteria for the restricted securities above are the turnover ratio, the trading value and the price not corresponding with the fundamental factors such as
P/E ratio, etc.
____________________________________________________________________________________________________________