รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 17 ธ.ค. 2564 17:43:00
หัวข้อข่าว List of securities which fulfilled the market surveillance criteria
หลักทรัพย์ SICT
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
List of securities which fulfilled the market surveillance criteria

Level 1 : Cash Balance  
Security	Symbol	Start date	End date
FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED	FVC	20-December-2021	28-January-2022
G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	GCAP	20-December-2021	28-January-2022
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED	HYDRO	20-December-2021	07-January-2022
Warrant of HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1	HYDRO-W1	20-December-2021	07-January-2022
JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED	JAS	20-December-2021	28-January-2022
NFORCE SECURE PUBLIC COMPANY LIMITED	SECURE	20-December-2021	28-January-2022
SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED	SICT	20-December-2021	28-January-2022
Extended Period
-	-	-	-

Level 2 : Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
-	-	-	-
Extended Period
-	-	-	-

Level 3 : Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
Security	Symbol	Start date	End date
TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED	TRC	20-December-2021	07-January-2022
Extended Period
-	-	-	-


Remark:
1. Cash balance means each member must ensure that its customers pay the full amount in cash prior to trading.
2. Excluded from credit limit means the member must not use the security as collateral in the calculation of the customer's credit line in all types of account.
3. Prohibit Net Settlement means the member must not offset the trading value of buy amount and sell amount of a certain security on a given day. (The amount received from sale of the particular
security will be credited back on the following day.)

Please note that the main factors used as criteria for the restricted securities above are the turnover ratio, the trading value and the price not corresponding with the fundamental factors such as
P/E ratio, etc.
____________________________________________________________________________________________________________