รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 26 เม.ย. 2565 08:04:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on April 27, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 209,529,364.50
- Common stock (Unit: shares)      : 419,058,729
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 3,003,003
New capital (baht)            : 211,030,866.00
- Common stock (Unit: shares)      : 422,061,732
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 
converted its convertible debentures no.1/2022 5,000 units into 3,003,003 common
 shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 600.6006
Conversion ratio (baht per share)    : 1.665
Conversion date             : 21-Apr-2022
Trading date               : 27-Apr-2022
______________________________________________________________________