รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 23 มิ.ย. 2564 07:46:00
หัวข้อข่าว New shares of SE to be traded on June 24, 2021
หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY 
LIMITED (SE)
Old capital (baht)            : 131,998,994.50
- Common stock (Unit: shares)      : 263,997,989
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 360,000,000
New capital (baht)            : 311,998,994.50
- Common stock (Unit: shares)      : 623,997,989
Par value (baht per share)        : 0.50000
Allocated to               : Right offering
Ratio (Old share : New shares)      : 2 : 3
Subscription price (baht per share)   : 0.50
Subscription and payment period     : From 07-Jun-2021 to 11-Jun-2021
Trading date               : 24-Jun-2021
______________________________________________________________________