รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 17 พ.ค. 2564 06:31:00
หัวข้อข่าว New shares of SE to be traded on May 18, 2021
หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY 
LIMITED (SE)
Old capital (baht)            : 120,000,000.00
- Common stock (Unit: shares)      : 240,000,000
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 23,997,989
New capital (baht)            : 131,998,994.50
- Common stock (Unit: shares)      : 263,997,989
Par value (baht per share)        : 0.50000
Allocated for              : Stock dividend payment
Ratio (Old share : Dividend shares)   : 10 : 1
Trading date               : 18-May-2021
______________________________________________________________________