รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 08 ก.ค. 2565 08:03:00
หัวข้อข่าว New shares of K to be traded on July 11, 2022
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY 
LIMITED (K)
Old capital (baht)            : 190,154,055.50
- Common stock (Unit: shares)      : 380,308,111
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 3,766,300
New capital (baht)            : 192,037,205.50
- Common stock (Unit: shares)      : 384,074,411
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Warrants (K-W1) 3,766,300 units 
exercise to 3,766,300 common shares
Ratio (Warrant : share)         : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 1.00
Exercise date              : 30-Jun-2022
Trading date               : 11-Jul-2022
______________________________________________________________________