รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 04 ก.ค. 2565 17:52:00
หัวข้อข่าว Changing of CFO
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว K
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Change in CFO / Chief Accounting


Resign
Position of CFO             : Financial Controller
Title                  : Miss
Name                   : Kanya
Surname                 : Wattanataetrakul
Effective Date of Termination      : 01-Jul-2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Appoint
Position of CFO             : Financial Controller (acting)
Title                  : Mrs.
Name                   : Poonsook
Surname                 : Pisessith
Effective Date of Appointment      : 01-Jul-2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Authorized Person to Disclose      : Mr. Chayawat Pisessith
Information
Position                 : Chairman of the Board
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.