รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 08 เม.ย. 2565 17:41:00
หัวข้อข่าว หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ATP30
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์	ชื่อย่อ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	ALPHAX	11 เม.ย. 2565	29 เม.ย. 2565
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)	ATP30	11 เม.ย. 2565	29 เม.ย. 2565
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)	BWG	11 เม.ย. 2565	29 เม.ย. 2565
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	BYD	11 เม.ย. 2565	29 เม.ย. 2565
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6	BYD-W6	11 เม.ย. 2565	29 เม.ย. 2565
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	SVT	11 เม.ย. 2565	29 เม.ย. 2565
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	UBIS-W1	11 เม.ย. 2565	29 เม.ย. 2565
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	YGG-W1	11 เม.ย. 2565	29 เม.ย. 2565
ขยายช่วงดำเนินการ
-	-	-	-

ระดับ 2 : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์	ชื่อย่อ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
-	-	-	-
ขยายช่วงดำเนินการ
-	-	-	-

ระดับ 3 : หยุดพักการซื้อขายในวันทำการแรก, ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์	ชื่อย่อ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
-	-	-	-
ขยายช่วงดำเนินการ
-	-	-	-


หมายเหตุ 
เมื่อหุ้นสามัญเข้ามาตรการให้หลักทรัพย์อื่นของบจ. และหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงหลักทรัพย์ของบจ. เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายด้วย (ยกเว้น DW)  โดย
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net Settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ มาตรการกำกับการซื้อขาย มีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา คือ  อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขาย ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น
____________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.