รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 20 เม.ย. 2564 07:48:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ K เริ่มซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 2564
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (K)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 119,999,781.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 239,999,562
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 119,999,781
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 179,999,671.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 359,999,343
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.50000
จัดสรรรให้               			 : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)         			 : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)          			 : 0.50
วันจองซื้อและชำระเงิน          			 : วันที่ 22 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 21 เม.ย. 2564
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.