รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 ธ.ค. 2565 21:05:00
หัวข้อข่าว Entering into a transaction of disposition of investment in Gratitude Infinite Public Company Limited
หลักทรัพย์ UKEM
แหล่งข่าว UKEM
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Schedule of Shareholders' meeting

Subject                 : Schedule of Extra-General Meeting of 
Shareholders
Date of Board resolution         : 15-Dec-2022
Shareholder's meeting date        : 20-Feb-2023
Beginning time of meeting (h:mm)     : 10 : 00
Record date for the right to attend the : 03-Jan-2023
meeting
Ex-meeting date             : 30-Dec-2022
Significant agenda item         :
 - Acquisition and disposition of assets
Venue of the meeting           : Royal City Hotel, 9th Floor, Pinklao 
1 Room, No. 800 Borommaratchachonnani Road, Bang Bamru, Bang Phlat, Bangkok
10700
______________________________________________________________________

This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.