รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 ธ.ค. 2565 17:54:00
หัวข้อข่าว Invitation to Shareholders to propose agenda and submission the advance questions for clarification in the 2023 AGM.
หลักทรัพย์ UKEM
แหล่งข่าว UKEM
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Invitation to Shareholders to propose agenda and submission the advance 
questions for clarification in the 2023 AGM.
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only.  The Stock Exchange of Thailand has   no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases.  In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.