รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 20 เม.ย. 2565 08:11:00
หัวข้อข่าว New shares of K to be traded on April 21, 2022
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY 
LIMITED (K)
Old capital (baht)            : 182,394,768.00
- Common stock (Unit: shares)      : 364,789,536
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 15,518,575
New capital (baht)            : 190,154,055.50
- Common stock (Unit: shares)      : 380,308,111
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Warrants (K-W1) 15,518,575 units 
exercise to 15,518,575 common shares
Ratio (Warrant : share)         : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 1.00
Exercise date              : 31-Mar-2022
Trading date               : 21-Apr-2022
______________________________________________________________________