รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 ต.ค. 2565 12:31:00
หัวข้อข่าว Notification the exercise of SONIC-W1
หลักทรัพย์ SONIC
แหล่งข่าว SONIC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Notification the exercise of securities/ Notification the conversion of 
securities

Subject                 : Notification the exercise of 
securities No.3nd (SONIC-W1)
Date announced              : 04-Oct-2022
Name of securities            : SONIC-W1
Exercise date              : 21-Oct-2022
The notification period for the exercise : From 12-Oct-2022 to 20-Oct-2022
 of the securities
Exercise price (baht per share)     : 1.00
Exercise ratio (Warrants : common    : 1 : 1
shares)
Exercise Procedure            : https://sonic.co.th/en/homepage-main
Contact Persons and Place to Exercise  : Sonic Interfreight Public Company 
Limited
79/349,350 Floors 1,2 Sathupradit Road, Chong Nonsi Sub-district, Yannawa 
District, Bangkok 10120
Tel: 02-213-2999 Fax:  02-213-2533
Authorized to sign on behalf of the   : Dr. Santisuk Kosiarpanant (Ph.D.)
company
Position                 : Chief Executive Officer
Authorized to sign on behalf of the   : Mr.Ranut Lieolertsakulchai
company
Position                 : Director / Company Secretary
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.