รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 พ.ย. 2565 08:33:00
หัวข้อข่าว New shares of SONIC to be traded on November 2, 2022
หลักทรัพย์ SONIC
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY 
LIMITED (SONIC)
Old capital (baht)            : 362,598,854.00
- Common stock (Unit: shares)      : 725,197,708
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 34,347,750
New capital (baht)            : 379,772,729.00
- Common stock (Unit: shares)      : 759,545,458
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Warrants which issue to the Company 
and subsidiaries' executives and employees (SONIC-WA) 7,592,000 units exercise
to 9,490,000 common shares
Ratio (Warrant : share)         : 1 : 1.25
Exercise price (baht per share)     : 1.56
Exercise date              : 18-Oct-2022
Allocated for              : Warrants (SONIC-W1) 24,857,750 units 
 exercise to 24,857,750 common shares
Ratio (Warrant : share)         : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 1.00
Exercise date              : 21-Oct-2022
Trading date               : 02-Nov-2022
______________________________________________________________________