รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 30 ต.ค. 2563 07:40:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ NEWS เริ่มซื้อขายวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
(NEWS)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 67,887,512,226.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 67,887,512,226
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 6,741,349,530
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 74,628,861,756.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 74,628,861,756
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 1.00000
จัดสรรรให้               			 : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)         			 : 7 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)          			 : 0.01
วันจองซื้อและชำระเงิน          			 : วันที่ 20 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 22 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 02 พ.ย. 2563
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.