รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 ส.ค. 2565 07:18:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on August 8, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 243,489,177.50
- Common stock (Unit: shares)      : 486,978,355
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 13,201,320
New capital (baht)            : 250,089,837.50
- Common stock (Unit: shares)      : 500,179,675
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 5/2022 in the amount of 4,000 units to
4,400,440 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,100.11
Conversion ratio (baht per share)    : 0.909
Conversion date             : 27-Jul-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 5/2022 in the amount of 3,000 units to
3,300,330 common shares and Advance Opportunities Fund has exercised the
convertible debentures No. 7/2022 in the amount of 5,000 units to 5,500,550
common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,100.11
Conversion ratio (baht per share)    : 0.909
Conversion date             : 01-Aug-2022
Trading date               : 08-Aug-2022
______________________________________________________________________