รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 26 ก.ค. 2565 07:59:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on July 27, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 237,630,669.00
- Common stock (Unit: shares)      : 475,261,338
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 3,086,419
New capital (baht)            : 239,173,878.50
- Common stock (Unit: shares)      : 478,347,757
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 5/2022 in the amount of 3,000 units to
3,086,419 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,028.8063
Conversion ratio (baht per share)    : 0.972
Conversion date             : 19-Jul-2022
Trading date               : 27-Jul-2022
______________________________________________________________________