รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 17 พ.ค. 2565 20:21:00
หัวข้อข่าว Report on the result of stock dividend allocation (F53-5)
หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว SE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
The results of sale of shares (F53-5)
Report date of securities allocation   : 17-May-2022

Type of offered securities

Common shares
Offered to

Stock dividend
Number of allotted shares (shares)    : 31,199,899
(Update)
Ratio (old shares:new shares)      : 20 : 1
Number of subscribed shares (shares)   : 31,190,530
(Update)
Number of remaining shares (shares)   : 9,369
(Update)
The company will deal with the remaining : The company will reduce the 
registered capital.
 shares as follows

Summary
Total allotted shares (shares) (Update) : 31,199,899
Total subscribed shares (shares)     : 31,190,530
(Update)
Total remaining shares (shares) (Update) : 9,369
________________________________________________________________________________
___________________Authorized to sign on behalf of the   : Orasa Vimolchalao
company
Position                 : CEO

Kirk Leekasem
DCEO

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.