รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 23 พ.ค. 2565 06:30:00
หัวข้อข่าว New shares of SE to be traded on May 24, 2022
หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY 
LIMITED (SE)
Old capital (baht)            : 311,998,994.50
- Common stock (Unit: shares)      : 623,997,989
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 31,190,530
New capital (baht)            : 327,594,259.50
- Common stock (Unit: shares)      : 655,188,519
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Stock dividend payment
Ratio (Old share : Dividend shares)   : 20 : 1
Trading date               : 24-May-2022
______________________________________________________________________