รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 20 เม.ย. 2564 07:48:00
หัวข้อข่าว New shares of K to be traded on April 21, 2021
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY 
LIMITED (K)
Old capital (baht)            : 119,999,781.00
- Common stock (Unit: shares)      : 239,999,562
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 119,999,781
New capital (baht)            : 179,999,671.50
- Common stock (Unit: shares)      : 359,999,343
Par value (baht per share)        : 0.50000
Allocated to               : Right offering
Ratio (Old share : New shares)      : 2 : 1
Subscription price (baht per share)   : 0.50
Subscription and payment period     : From 22-Mar-2021 to 26-Mar-2021
Trading date               : 21-Apr-2021
______________________________________________________________________