รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 07 เม.ย. 2564 21:09:00
หัวข้อข่าว Report on the results of sale of common shares offered to existing common shareholders (F53-5)
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว K
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
The results of sale of shares (F53-5)
Report date of securities allocation   : 07-Apr-2021

Type of offered securities

Common shares
Offered to

Existing common shareholders
Number of allotted shares (shares)    : 119,999,781
Ratio (old shares: new shares)      : 2 : 1
Subscription price (baht per share)   : 0.50
Subscription and payment period     : From 22-Mar-2021 to 26-Mar-2021
Number of subscribed shares (shares)   : 119,999,781
Number of remaining shares (shares)   : 0

Summary
Total allotted shares (shares)      : 119,999,781
Total subscribed shares (shares)     : 119,999,781
Total remaining shares (shares)     : 0
Total amount (baht)           : 59,999,890.50
Total expense (baht)           : 0.00
Expense details             : -
Net amount received (baht)        : 59,999,890.50
________________________________________________________________________________
___________________Authorized to sign on behalf of the   : Mr. Chayawat Pisessith
company
Position                 : Chairman of the Board


______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.