รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 07 เม.ย. 2564 21:09:00
หัวข้อข่าว Report on the results of sale of K-W1 offered to shareholders who subscribe for additional shares (F53-5)
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว K
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
The results of sale of shares (F53-5)
Report date of securities allocation   : 07-Apr-2021

Type of offered securitiesOther Securities
Offered to

Shareholders who subscribe for additional shares
Number of offered securities (units)   : 119,999,781
Other securities trading symbol     : K-W1
Name of security             : The warrants to purchase the 
newly-issued ordinary shares of Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited No.1
Offering price (baht per unit)      : 0.00
Allocation date             : From 07-Apr-2021 to 06-Oct-2022
Number of allotted/subscribed securities : 119,999,781
 (units)
Number of remaining securities (unit)  : 0
The company will deal with the remaining : -
 securities as follows
________________________________________________________________________________
___________________


Authorized to sign on behalf of the   : Mr. Chayawat Pisessith
company
Position                 : Chairman of the Board


______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.