รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 ก.ย. 2565 08:21:00
หัวข้อข่าว New shares of META to be traded on September 16, 2022
หลักทรัพย์ META
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : META CORPORATION PUBLIC COMPANY 
LIMITED (META)
Old capital (baht)            : 2,146,495,590.00
- Common stock (Unit: shares)      : 2,146,495,590
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 71
New capital (baht)            : 2,146,495,661.00
- Common stock (Unit: shares)      : 2,146,495,661
Par value (baht per share)        : 1.00
Allocated for              : Warrants (META-W6) 71 units exercise
 to 71 common shares
Ratio (Warrant : share)         : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 0.54
Exercise date              : 31-Aug-2022
Trading date               : 16-Sep-2022
______________________________________________________________________